הדפס אחיד (מונופרינט)

השתמשתי בטכניקה זו מסיבות שונות, אך גם משום עלות חומרים נמוכה, אשר בתקופות מסוימות בחיי הייתה בראש סדר העדיפויות. אחרי ביצוע עבודות בצבעי שמן על משטחי מתכת, אני באופן אישי יוצר עותק בודד של ההדפסה על נייר באמצעות מכבש או גליל יד. טכניקה זו הפשרה לי לבטא את רגשותיי בעזרת אפקטים פשוטים.

Kibbutz Maagan Michael, D.N. Menashe 37805  Israel

Site realization: 3islasweb@gmail.com