שמן

השתמשתי בטכניקה זו בעיקר לציורים בגדלים שונים בהם הצבעים הביאו אותי לפעמים לצייר ציורים פשוטים עם מעט מריחת צבע אך כמעט מושלמים , אולם בפעמים אחרות, נמשכתי למריחות צבעים בשכבות שונות, זו על גבי זו. טכניקה זו אפשרה לי לבחון מחדש את הנושא ואת התחושות שרציתי להעביר בציור בזמן העשייה.

Kibbutz Maagan Michael, D.N. Menashe 37805  Israel

Site realization: 3islasweb@gmail.com