שנים 2001-2020

שנים 1981-2000

שנים 1960-1980

מונופרינט

שמן

אקריליק

6/6